Projektai 2021-09-30T09:54:52+02:00

Užsienio reikalų ministerijos pastato rekonstrukcija

Užsienio reikalų ministerijos pastato rekonstravimo tikslas – įrengti naujas darbo vietas administracinio pastato pastogėje, pastato aukštuose racionaliai išdėstyti atskirų departamentų darbo vietas ir rekonstruoti esamus inžinerinius tinklus, maksimaliai išsaugant vertingąsias savybes.
Interjero projektiniai sprendiniai ruošti pagal aukštus saugumo, higienos, ergonomikos ir estetikos standartus. Naujai įrengtos patalpos bus saugesnės tiek bendrąja, tiek priešgaisrinių reikalavimų prasme. Svarbu paminėti, kad visi darbai suprojektuoti ir vykdomi siekiant kuo mažiau paveikti registruotos kultūros vertybės autentiškumą.
Užsienio reikalų ministerijos pastato rekonstrukciją numatoma baigti 2021 m. gruodžio mėnesį.

Vykdomas

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastato rekonstravimo ir naujos statybos darbai

2020 m. spalio mėnesį pradėjome rekonstrukcijos darbus. Projektą numatoma įgyvendinti iki 2022 m. III ketvirčio. Per šį laikotarpį numatomi fasado šiltinimo darbai, vidaus patalpų kapitalinis remontas perplanuojant patalpas, pritaikant pastatą pagal šiuolaikines technologijas bei reikalavimus. Naujai įrengiant vandentiekį ir nuotekas, vėdinimą ir oro kondicionavimą, elektrotechniką, elektroninius ryšius, apsauginę signalizaciją, gaisro aptikimą ir signalizavimą bei liftą. Šiuo metu įrenginėjama vidaus apdaila, statomas naujas 5 korpusas, tiesiami lauko inžineriniai tinklai.

Šio projekto vertė 3 888 992,03 Eur su PVM.

Vykdomas

Lietuvos teatro ir muzikos akademijos statybos ir rekonstravimo darbai

Iš 8 pastatų sudarytas LMTA studijų miestelio kompleksas įsikurs sostinės Olandų gatvėje, esančiame 3,65 ha ploto sklype. Numatomi II statybų etapai:
Pirmasis etapas – 3 aukštų 6900 kv.m teatro ir kino fakultetas, mažasis salių blokas ir 3 aukštų 8400 kv.m. muzikos fakultetas.
Antrasis etapas – 3 aukštų 3700 kv.m. bendrasis blokas su administracinėmis patalpomis, 2 aukštų 1200 kv.m. biblioteka, 3 aukštų 3900 kv.m. dydysis salių blokas ir 5 aukštų 4600 kv.m. bendrabutis su kamerine sale.

Projekto vertė 39,9 mln. Eur be PVM

Vykdomas

Pastato-sporto rūmų ir kiemo aikštelės Naujojoje Akmenėje rekonstravimo projektas

2020 m. rugsėjo mėnesį pradėti sporto rūmų ir kiemo aikštelės rekonstrukcijos darbai. Dar 1980 metais pastatyto 3-jų aukštų pastato dalis buvo avarinės būklės. Rekonstuojant pastatą, didžioji dalis pastato esamų konstrukcijų bus demontuojama, paliekant esamą universalią sporto salę. Sklype taip pat numatomos dvi automobilių stovėjimo aikštelės sporto centro lankytojams. Nuo darbų pradžios atlikti pastato konstruktyvo įrengimo darbai, o projektą galutinai ketinama užbaigti 2022 metų IV ketvirtį.

Viso projekto vertė 10 579 400,00 Eur be PVM

Vykdomas

Pabradės Žeimenos gimnazijos rekonstrukcija

Pabradės Žeimenos gimnazija pradėta renovuoti 2020 spalio mėnesį. Projektas numatytas keturiems metams, per kuriuos numatomi viso fasado šiltinimo darbai, pasiekiant energetinio naudingumo C klasę, visos gimnazijos vidaus patalpų kapitalinis remontas perplanuojant patalpas bei pritaikant pastatą pagal šiuolaikines technologijas bei reikalavimus. Taip pat numatyta naujai įrengti vandentiekį ir nuotekas, vėdinimą ir oro kondicionavimą, elektrotechniką, elektroninius ryšius, apsauginę signalizaciją, gaisro aptikimą ir signalizavimą, liftą. Šiuo metu 98% atlikti fasado šiltinimo darbai, vieno korpuso trijų aukštų kapitalinis remontas.

Viso projekto vertė 3 140 000 Eur be PVM.

Vykdomas

Susisiekimo komunikacijų Šiaulių mieste rekonstravimo darbai

Projekte numatyta atlikti kietų dangų, tokių kaip: granitas, trinkelės, asfalto dangos įrengimą. Projekte buvo vykdomi archeologiniai tyrimai, kurie buvo nemenkas iššūkis sėkmingai užbaigti darbus. Taip pat numatoma įrengti naują, šiuolaikišką su šviesos, muzikos ir vandens specialiaisiais efektais fontaną, simbolizuojantį tris paukščius. Rūdės fontane taip pat bus sutvarkyta technologinė įranga. Ties Vasario 16 – osios ir Vytauto g. atlikti žvalgomieji ir detalieji archeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtas 340,85 m2 bendras plotas. Amfiteatro zonoje atliekant archeologinius tyrimus buvo atrasta XX a. I-os pusės grindinio ir pastatų fragmentų, todėl darbai laikinai buvo sustabdyti. Dėl šių radinių buvo pakeisti rekonstrukcijos sprendiniai.

Visų darbų užbaigimas planuojamas 2021 metų gruodžio mėnesio gale.

Vykdomas

Žemaičių muziejaus Alkos rekonstrukcija Varniuose

Rekonstrukcijos metu yra numatyti stogo, varpinės rekonstrukcijos darbai, taip pat naujų varpų montavimas, kurie yra užsakyti iš Austrijos. Numatyti fasado restauravimo darbai bei ,,kvėpuojančios“ nuogrindos įrengimas. Bus atliekamas pilnas vidaus patalpų kapitalinis remontas, restauruojant saugotinus vidaus pastato elementus taip pat planuojama pakeisti visas pastato inžinerines sistemas, išsaugojant senovinius pečius. Prie visų darbų taip pat numatyta pakloti visus lauko inžinerinius tinkus, išgręžiant 26 gręžinius geoterminiam šildymui įrengti.
Laukia labai įdomūs ir rimti darbai, kuriuos planuojama užbaigti 2022 m. 12 mėn.

Viso projekto vertė yra 3 683 057,85 Eur be PVM.

Vykdomas

Žemaičių muziejaus Alkos rekonstrukcija Telšiuose

Projekte numatyta stogo remonto, fasado rekonstrukcijos ir šiltinimo darbai taip pat pamatų šiltinimo ir hidroizoliacijos darbai. Numatoma pakeisti statinio vidaus inžinerines sistemas bei suremontuoti vidaus patalpas ir restauruoti viduje saugomus kultūrinius elementus.

Viso projekto vertė yra 2 945 041,32 Eur be PVM.

Vykdomas

Venslauskių namų rekonstrukcija

2020 m. baigtas Venslauskių namų projektas. Išskirtinės architektūros pastatas Šiaulių miesto centre, tarpukariu buvo vadinamas baltaisiais rūmais – atgijo džiuginti vietinių žmonių ir svečių širdis.

Rekonstrukcijos metu buvo tvarkomas fasadas, pagal rastus raštų fragmentus, atkurtos sienų dekoracijos, išsaugoti ir rūsyje ant sienų kirilica rašyti eilėraščiai, suremontuotas stogas bei pilnai atlikta viso namo rekonstrukcija, įskaitant ir inžinerines sistemas. Buvo atliekami ir kiti gerbūvio darbai, aplinkos tvarkymas. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad pavyko prisidėti prie šio, išskirtinio Šiaulių miesto objekto atnaujinimo.

Įvykdytas

Kurnėnų mokyklos pastato rekonstravimas

2019 m. pradėtas ir 2020 m. užbaigtas Kurnėnų mokyklos projektas.

Laikantis visų paveldosaugos reikalavimų, mokykloje buvo atlikti remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo darbai. Atnaujinta didžioji salė, koridorius, tambūras, sanitarinis mazgas, sutvarkytos pastato inžinerinės sistemos: šildymo, elektros, vandentiekio nuotekų, vėdinimo ir gaisrinės signalizacijos.  Visi statybos bei rekonstravimo darbai atlikti išlaikant autentišką interjerą, išsaugojant pastato inžinieriaus pirmines idėjas.

Įvykdytas

Daugų Vlado Mirono gimnazijos rekonstrukcija

Rekonstrukcijos metu buvo tvarkoma sporto salės patalpa, keičiamos grindys, demontuojama stiklo blokelių siena, platinamos durys, dažomos sienos, lubos, įrengiama sportinė danga, suformuojami mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai, su atskirais tualetais bei dušinėmis. Šiltinamas sporto salės fasadas, projektuojama naują aikštelė prie sporto salės pastato su žmogaus su negalia vieta. Šalinamos katilinės langų angos, keičiamos katilinės lauko durys, stogo danga, buvo tvarkomas pagrindinis įėjimas, projektuojamas pandusas, skirtas žmonių su negalia patekimui į pastatą, platinama visa platforma, kad būtų užtikrintas saugus neįgaliojo vežimėlio apsisukimas, keičiamos lauko durys.

Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio projekto bei linkime Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniams gerų bei sėkmingų mokslo metų naujai atkurtoje gimnazijoje!

Įvykdytas

Lietuvos Nacionalinės filharmonijos didžiosios salės rekonstravimas

2019 m. baigtas filharmonijos didžiosios salės rekonstravimo projektas.

Siekiant išsaugoti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto unikalumą bei vertę, atliekant renovacijos darbus buvo privalu laikytis paveldosaugos reikalavimų. Dėl sugriežtėjusių priešgaisrinių reikalavimų šiek tiek buvo padidinti praėjimai, balkone sugrąžintas centrinis praėjimas, taip pat suremontuota dalis atlenkiamų kėdžių tiems žiūrovams, kurie įsigyja stovimus bilietus. Šio didžiulio projekto siekiamybė buvo klausytojų ir Nacionalinio simfoninio orkestro komfortas.

Įvykdytas

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus rekonstrukcija

2020 m. buvo baigtas Lietuvos etnokosmologijos muziejaus projektas.

Rekonstrukcijos metu buvo atlikti lubų metalinių plokščių demontavimo darbai, atlikti instaliacijos prietaisų, vidaus apšvietimo, garsiakalbių montavimo darbai.Pagal projektinius sprendinius įrengta vieninga pastato valdymo sistema, sukurta vizualizacija, kurioje visos prijungtos susitemos yra grafiškai atvaizduojamos pastato plane bei funkcijų schemų pavidale. Įdiegta interaktyvi apšvietimo, ekspozicijų valdymo ir audio-vizualinė sistema, kuri yra gidų valdoma iš plančetinių kompiuterių bei įvairūs kiti darbai.

Įvykdytas

Kupiškio autobuso stoties rekonstravimas

2020 metais baigtoje Kupiškio autobusų stotyje architektas siekė, kad pastatas būtų šiuolaikiškas, tinkamai architektūriškai sudėliotas, kad taptų Kupiškio vizitine kortele ir tinkamai reprezentuotų Kupiškio miestą.  Kaip architektas teigia: „Misija jį perdaryti buvo nelengva. Užbaigus rekonstrukciją, mano akimis, rezultatas tikrai išėjo gražus.“

Įvykdytas

Lukiškių aikštės Vilniuje rekonstravimas

2017 metais rekonstruojant aikštę buvo išlaikytas urbanistinis vientisumas ir sukurta reprezentatyvi viešoji erdvė. Suprojektuotas patogus judėti ir į esamą infrastruktūrą integruotas  takų tinklas, aikštės erdvių apšvietimas, elektros prijungimas vietos renginiams, pastatyti nauji suoliukai ir kitos mažosios architektūros detalės bei atlikti kiti darbai, sukuria erdvę, kuri puikiai atlieka visuomenės rekreacines funkcijas.

Įvykdytas

Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstravimas

2018 metais pradėtas vykdyti teatro pastato modernizavimo projektas. Siekiant didinti teatro kaip kultūros ir meno centro Lietuvoje patrauklumą ir konkurencingumą bus tvarkomas pastato sklypas, statoma nauja Mažoji salė, atlikti pagrindinio pastato rekonstravimo ir perplanavimo darbai, išplečiant tualeto, drabužinės, kasų zonas bei įrengiant kavinę pirmame aukšte ir terasą ant stogo.

Vykdomas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstravimas

2018 metais pradėtas vykdyti teatro rekonstravimo projektas. Išlaikant išskirtinę architektūrinę senojo pokario laikmečio pastato kompoziciją numatyta padidinti pastato plotą, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles bei patogius įėjimus lankytojams. Taip pat naujai statoma teatro dalis, kuri išsiskiria architektūriniais sprendimais – trimatės formos ir įvairūs ovalumai. Išskirtiniu dizainu ir medžiagiškumu pasižyminčioje teatro salėje bus įrengti inovatyvūs technologiniai sprendimai, gerinantys salės akustiką.
Šiame etape yra įvykdyta daugiau nei pusė numatytų rangos darbų. Iki 2021 metų pabaigos planuojama pilnai užbaigti pastato konstruktyvą ir uždengti stogą. Užbaigus stogo darbus bus vykdomi vidaus apdailos darbai. Visus darbus planuojama užbaigti iki 2023 metų rugsėjo mėnesio.

Vykdomas

Riešės gimnazijos pastato rekonstravimas

Nuo 2016 m. sausio iki 2017 m. rugpjūčio siekiant pagerinti mokymo proceso sąlygas ir patalpų skaičių buvo statomas dviejų aukštų pradinių klasių priestatas. Pirmame aukšte buvo įrengtos klasės ir gimnastikos salė su pagalbinėmis patalpomis ir sanitariniais mazgais.. Antrame aukšte įrengtos šešios klasės, gimnastikos salė ir balkonas. Prie pastato sutvarkytas sklypas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė ir patogus privažiavimas.

Įvykdytas

Šiaulių sporto gimnazijos – Sporto bazė

2016 m. atsižvelgiant į urbanistinę situaciją ir taupant skypo plotą buvo pradėtas vykdyti dviejų aukštų sporto paskirties pastato statybos projektas.  Pastato centrinėje dalyje projektuojama salė su 240 vietų žiūrovams, įrengiamos tinklinio salės, drabužinės, pagalbinės patalpos, virš kurių antrame aukšte projektuojama imtynių salė. Taip pat įrengiamos techninės patalpos – elektros skydinė, šilumos mazgas, vandens įvado patalpa ir ventkameros.

Įvykdytas

Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo stotis

2014 metais pradėtas priešgaisrinės gelbėjimo stoties įrengimo projektas. Pastatas projektuojamas dviejų aukštų, įrengiant pagrindinius garažus pastato priekyje ir papildomus šalutinio kiemo pusėje. Pastate taip pat įrengiamos mokymosi, apsaugos priemonių ir persirengimo patalpos, dušai, sanitariniai mazgai,sporto salė, darbo kabinetas, poilsio patalpa, valgymo kambarys ir apsauginių priemonių plovimo bei džiovinimo patalpos. Projektuojamas ir specialus mokymo bokštas lauke.

Įvykdytas

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus stadionas

2018 metais buvo baigta rekonstruoti futbolo aikštė keičiant natūralios žolės dangą į dirbtinę, įrengiant keturis bėgimo takelius ir šuolių į tolį sektorius. Taip pat pastatyta patogi tribūna žiūrovams ir rekonstruotas pastatas,  kuriame įrengti nauji sanitariniai mazgai, persirengimo kambariai, medicininiai taškai ir kitos patalpos, suprojektuoti vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos ir elektros tinklai.

Įvykdytas

Lepšių vandenvietės rekonstravimo ir vandens gerinimo įrenginių statybos projektas

2014 m. buvo pradėtas vykdyti Lepšių vandenvietės rekonstravimo, statybos, kapitalinio ir paprastojo remonto darbai. Projektas atliktas norint pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir taip didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Šiems tikslams pasiekti antro kėlimo stoties pastate buvo atliktas kapitalinis išorės ir vidaus remontas, pakeisti vandentiekio ir nuotekų tinklai, sumontuoti nauji vandens kokybės gerinimo įrenginiai ir pakėlimo siurblių blokas.

Įvykdytas

Vandens gerinimo įrenginių Rokiškyje įrengimo projektas

Tam, kad būtų tiekiamas švaresnis vanduo ir vandenvietė būtų naudojama ekonomiškiau ir efektyviau, 2014 m. pradėta vykdyti vandens gerinimo pastato vidaus rekonstrukcija.  Jos metu vandens filtrų dvejose patalpose demontuojami esami filtrai ir vamzdynai, formuojami vandens nuvedimo latakai ir sulyginamas grindų lygis. Kitoje patalpoje demontuojami siurbliai ir išliejami nauji latakai. Visame pastate remontuojamos pertvaros, išlyginamas grindų lygis, tvarkomos durų angos, demontuojami metaliniai laiptai, remontuojamos konstrukcijos su defektais, naikinama korozija.

Įvykdytas

Nuotekų valyklos statyba Noriūnų k.

2014 m. buvo pradėtas vykdyti nuotekų valyklos statybos projektas siekiant pagerinti gyvenvietės nuotekų valymo procesą ir nuotekas surinkti centralizuotai iš visų miestelio gyventojų. Šiam tikslui įgyvendinti buvo statomas naujas technologinis pastatas, kuriame įrengtos valymo ir orapūčio patalpos, koridorius, operatorinė, sanitarinis mazgas, elektros ir automatikos skydinė. Taip pat ištiesiami nauji vandentiekio tinklai, nuotekų linijos, įrengiamos siurblinės ir sutvarkoma teritorija.

Įvykdytas

Rokiškio rajono katilinės rekonstravimo projektas

Norint pakeisti pasenusią vandens valymo technologiją nauja, 2014 m. buvo pradėta automatizuotų vandens kokybės gerinimo įrenginių statybą. Esamose patalpose montuojami vandens valymo sistemos įrenginiai. Vandens nugeležinimo oksidacijos būdu sistemai įrengti projektuojami slėginiai filtrai su užpildu ir du slėginiai maišytuvai. Po jų projektuojama vandens minkštinimo sistema su keturiais slėginiais filtrais ir keturiomis druskos tirpalo talpomis. Taip pat atnaujinamos vandentiekio linijos ir įrengiami vandens mėginių paėmimo ventiliai, manometrai, slėgio davikliai bei nevalyto vandens apskaitos prietaisai.

Įvykdytas

Nuotekų valyklos statyba Subačiaus k.

 Siekiant pagerinti nuotekų įrenginių eksploatavimą ir prijungti visus Subačiaus gyventojus prie nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų, 2014 m. pradėti vykdyti nuotekų valyklos statybos darbai. Sklype projektuojamas technologinis pastatas ir valymo įrenginys. Įgyvendinant šį projektą įrengiama srauto slopinimo kamera, vandentiekio, nuotekų ir technologinės linijos, parengtinio ir biologinio valymo  įrenginiai, nuotekų paskirstymo kamera, veikliojo dumblo biofraktoriai, siurblinės ir kiti įrenginiai.

Įvykdytas