Projektai 2021-09-15T12:52:48+02:00

Venslauskių namų rekonstrukcija

2020 m. baigtas Venslauskių namų projektas. Išskirtinės architektūros pastatas Šiaulių miesto centre, tarpukariu buvo vadinamas baltaisiais rūmais – atgijo džiuginti vietinių žmonių ir svečių širdis.

Rekonstrukcijos metu buvo tvarkomas fasadas, pagal rastus raštų fragmentus, atkurtos sienų dekoracijos, išsaugoti ir rūsyje ant sienų kirilica rašyti eilėraščiai, suremontuotas stogas bei pilnai atlikta viso namo rekonstrukcija, įskaitant ir inžinerines sistemas. Buvo atliekami ir kiti gerbūvio darbai, aplinkos tvarkymas. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad pavyko prisidėti prie šio, išskirtinio Šiaulių miesto objekto atnaujinimo.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Kurnėnų mokyklos pastato rekonstravimas

2019 m. pradėtas ir 2020 m. užbaigtas Kurnėnų mokyklos projektas.

Laikantis visų paveldosaugos reikalavimų, mokykloje buvo atlikti remonto, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo darbai. Atnaujinta didžioji salė, koridorius, tambūras, sanitarinis mazgas, sutvarkytos pastato inžinerinės sistemos: šildymo, elektros, vandentiekio nuotekų, vėdinimo ir gaisrinės signalizacijos.  Visi statybos bei rekonstravimo darbai atlikti išlaikant autentišką interjerą, išsaugojant pastato inžinieriaus pirmines idėjas.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Daugų Vlado Mirono gimnazijos rekonstrukcija

Rekonstrukcijos metu buvo tvarkoma sporto salės patalpa, keičiamos grindys, demontuojama stiklo blokelių siena, platinamos durys, dažomos sienos, lubos, įrengiama sportinė danga, suformuojami mergaičių ir berniukų persirengimo kambariai, su atskirais tualetais bei dušinėmis. Šiltinamas sporto salės fasadas, projektuojama naują aikštelė prie sporto salės pastato su žmogaus su negalia vieta. Šalinamos katilinės langų angos, keičiamos katilinės lauko durys, stogo danga, buvo tvarkomas pagrindinis įėjimas, projektuojamas pandusas, skirtas žmonių su negalia patekimui į pastatą, platinama visa platforma, kad būtų užtikrintas saugus neįgaliojo vežimėlio apsisukimas, keičiamos lauko durys.

Džiaugiamės galėję prisidėti prie šio projekto bei linkime Daugų Vlado Mirono gimnazijos mokiniams gerų bei sėkmingų mokslo metų naujai atkurtoje gimnazijoje!

Įvykdytas

Peržiūrėti

Lietuvos Nacionalinės filharmonijos didžiosios salės rekonstravimas

2019 m. baigtas filharmonijos didžiosios salės rekonstravimo projektas.

Siekiant išsaugoti nekilnojamojo kultūros paveldo objekto unikalumą bei vertę, atliekant renovacijos darbus buvo privalu laikytis paveldosaugos reikalavimų. Dėl sugriežtėjusių priešgaisrinių reikalavimų šiek tiek buvo padidinti praėjimai, balkone sugrąžintas centrinis praėjimas, taip pat suremontuota dalis atlenkiamų kėdžių tiems žiūrovams, kurie įsigyja stovimus bilietus. Šio didžiulio projekto siekiamybė buvo klausytojų ir Nacionalinio simfoninio orkestro komfortas.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Lietuvos etnokosmologijos muziejaus rekonstrukcija

2020 m. buvo baigtas Lietuvos etnokosmologijos muziejaus projektas.

Rekonstrukcijos metu buvo atlikti lubų metalinių plokščių demontavimo darbai, atlikti instaliacijos prietaisų, vidaus apšvietimo, garsiakalbių montavimo darbai.Pagal projektinius sprendinius įrengta vieninga pastato valdymo sistema, sukurta vizualizacija, kurioje visos prijungtos susitemos yra grafiškai atvaizduojamos pastato plane bei funkcijų schemų pavidale. Įdiegta interaktyvi apšvietimo, ekspozicijų valdymo ir audio-vizualinė sistema, kuri yra gidų valdoma iš plančetinių kompiuterių bei įvairūs kiti darbai.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Kupiškio autobuso stoties rekonstravimas

2020 metais baigtoje Kupiškio autobusų stotyje architektas siekė, kad pastatas būtų šiuolaikiškas, tinkamai architektūriškai sudėliotas, kad taptų Kupiškio vizitine kortele ir tinkamai reprezentuotų Kupiškio miestą.  Kaip architektas teigia: „Misija jį perdaryti buvo nelengva. Užbaigus rekonstrukciją, mano akimis, rezultatas tikrai išėjo gražus.“

Įvykdytas

Peržiūrėti

Lukiškių aikštės Vilniuje rekonstravimas

2017 metais rekonstruojant aikštę buvo išlaikytas urbanistinis vientisumas ir sukurta reprezentatyvi viešoji erdvė. Suprojektuotas patogus judėti ir į esamą infrastruktūrą integruotas  takų tinklas, aikštės erdvių apšvietimas, elektros prijungimas vietos renginiams, pastatyti nauji suoliukai ir kitos mažosios architektūros detalės bei atlikti kiti darbai, sukuria erdvę, kuri puikiai atlieka visuomenės rekreacines funkcijas.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstravimas

2018 metais pradėtas vykdyti teatro pastato modernizavimo projektas. Siekiant didinti teatro kaip kultūros ir meno centro Lietuvoje patrauklumą ir konkurencingumą bus tvarkomas pastato sklypas, statoma nauja Mažoji salė, atlikti pagrindinio pastato rekonstravimo ir perplanavimo darbai, išplečiant tualeto, drabužinės, kasų zonas bei įrengiant kavinę pirmame aukšte ir terasą ant stogo.

Vykdomas

Peržiūrėti

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro rekonstravimas

2018 metais pradėtas vykdyti teatro rekonstravimo projektas. Numatyta, išlaikant išskirtinę architektūrinę senojo pokarinio laikmečio pastato kompoziciją, padidinti pastato plotą, įrengti automobilių stovėjimo aikšteles, kavines  bei patogius įėjimus lankytojams. Taip pat bus statomas urbanistinio stiliaus priestatas su nauja teatro sale ir jai funkcionuoti reikiamomis patalpomis.

Vykdomas

Peržiūrėti

Riešės gimnazijos pastato rekonstravimas

Nuo 2016 m. sausio iki 2017 m. rugpjūčio siekiant pagerinti mokymo proceso sąlygas ir patalpų skaičių buvo statomas dviejų aukštų pradinių klasių priestatas. Pirmame aukšte buvo įrengtos klasės ir gimnastikos salė su pagalbinėmis patalpomis ir sanitariniais mazgais.. Antrame aukšte įrengtos šešios klasės, gimnastikos salė ir balkonas. Prie pastato sutvarkytas sklypas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė, automobilių stovėjimo aikštelė ir patogus privažiavimas.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Šiaulių sporto gimnazijos – Sporto bazė

2016 m. atsižvelgiant į urbanistinę situaciją ir taupant skypo plotą buvo pradėtas vykdyti dviejų aukštų sporto paskirties pastato statybos projektas.  Pastato centrinėje dalyje projektuojama salė su 240 vietų žiūrovams, įrengiamos tinklinio salės, drabužinės, pagalbinės patalpos, virš kurių antrame aukšte projektuojama imtynių salė. Taip pat įrengiamos techninės patalpos – elektros skydinė, šilumos mazgas, vandens įvado patalpa ir ventkameros.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo stotis

2014 metais pradėtas priešgaisrinės gelbėjimo stoties įrengimo projektas. Pastatas projektuojamas dviejų aukštų, įrengiant pagrindinius garažus pastato priekyje ir papildomus šalutinio kiemo pusėje. Pastate taip pat įrengiamos mokymosi, apsaugos priemonių ir persirengimo patalpos, dušai, sanitariniai mazgai,sporto salė, darbo kabinetas, poilsio patalpa, valgymo kambarys ir apsauginių priemonių plovimo bei džiovinimo patalpos. Projektuojamas ir specialus mokymo bokštas lauke.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Širvintų Lauryno Stuokos – Gucevičiaus stadionas

2018 metais buvo baigta rekonstruoti futbolo aikštė keičiant natūralios žolės dangą į dirbtinę, įrengiant keturis bėgimo takelius ir šuolių į tolį sektorius. Taip pat pastatyta patogi tribūna žiūrovams ir rekonstruotas pastatas,  kuriame įrengti nauji sanitariniai mazgai, persirengimo kambariai, medicininiai taškai ir kitos patalpos, suprojektuoti vidaus vandentiekio, nuotekų, šilumos ir elektros tinklai.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Lepšių vandenvietės rekonstravimo ir vandens gerinimo įrenginių statybos projektas

2014 m. buvo pradėtas vykdyti Lepšių vandenvietės rekonstravimo, statybos, kapitalinio ir paprastojo remonto darbai. Projektas atliktas norint pagerinti vartotojams tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir taip didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą. Šiems tikslams pasiekti antro kėlimo stoties pastate buvo atliktas kapitalinis išorės ir vidaus remontas, pakeisti vandentiekio ir nuotekų tinklai, sumontuoti nauji vandens kokybės gerinimo įrenginiai ir pakėlimo siurblių blokas.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Vandens gerinimo įrenginių Rokiškyje įrengimo projektas

Tam, kad būtų tiekiamas švaresnis vanduo ir vandenvietė būtų naudojama ekonomiškiau ir efektyviau, 2014 m. pradėta vykdyti vandens gerinimo pastato vidaus rekonstrukcija.  Jos metu vandens filtrų dvejose patalpose demontuojami esami filtrai ir vamzdynai, formuojami vandens nuvedimo latakai ir sulyginamas grindų lygis. Kitoje patalpoje demontuojami siurbliai ir išliejami nauji latakai. Visame pastate remontuojamos pertvaros, išlyginamas grindų lygis, tvarkomos durų angos, demontuojami metaliniai laiptai, remontuojamos konstrukcijos su defektais, naikinama korozija.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Nuotekų valyklos statyba Noriūnų k.

2014 m. buvo pradėtas vykdyti nuotekų valyklos statybos projektas siekiant pagerinti gyvenvietės nuotekų valymo procesą ir nuotekas surinkti centralizuotai iš visų miestelio gyventojų. Šiam tikslui įgyvendinti buvo statomas naujas technologinis pastatas, kuriame įrengtos valymo ir orapūčio patalpos, koridorius, operatorinė, sanitarinis mazgas, elektros ir automatikos skydinė. Taip pat ištiesiami nauji vandentiekio tinklai, nuotekų linijos, įrengiamos siurblinės ir sutvarkoma teritorija.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Rokiškio rajono katilinės rekonstravimo projektas

Norint pakeisti pasenusią vandens valymo technologiją nauja, 2014 m. buvo pradėta automatizuotų vandens kokybės gerinimo įrenginių statybą. Esamose patalpose montuojami vandens valymo sistemos įrenginiai. Vandens nugeležinimo oksidacijos būdu sistemai įrengti projektuojami slėginiai filtrai su užpildu ir du slėginiai maišytuvai. Po jų projektuojama vandens minkštinimo sistema su keturiais slėginiais filtrais ir keturiomis druskos tirpalo talpomis. Taip pat atnaujinamos vandentiekio linijos ir įrengiami vandens mėginių paėmimo ventiliai, manometrai, slėgio davikliai bei nevalyto vandens apskaitos prietaisai.

Įvykdytas

Peržiūrėti

Nuotekų valyklos statyba Subačiaus k.

 Siekiant pagerinti nuotekų įrenginių eksploatavimą ir prijungti visus Subačiaus gyventojus prie nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklų, 2014 m. pradėti vykdyti nuotekų valyklos statybos darbai. Sklype projektuojamas technologinis pastatas ir valymo įrenginys. Įgyvendinant šį projektą įrengiama srauto slopinimo kamera, vandentiekio, nuotekų ir technologinės linijos, parengtinio ir biologinio valymo  įrenginiai, nuotekų paskirstymo kamera, veikliojo dumblo biofraktoriai, siurblinės ir kiti įrenginiai.

Įvykdytas

Peržiūrėti