Apie 2023-01-10T12:45:33+02:00

UAB „Infes“ yra generalinis rangovas kokybiškai ir profesionaliai teikiantis generalinės rangos, statybos ir projektavimo paslaugas nuo 2013. Įmonės pagrindas – aukštos kvalifikacijos projektų valdymo komanda, statybos projekto vadovai, statybos vadovai, projektuotojai ir inžinieriai. Mūsų dėmesys procesų, kokybės ir inovacijų valdymui, investicija darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui sudaro pagrindą įmonei teikti tik pačias kokybiškiausias paslaugas ir sėkmingai įvykdyti projektus.

UAB ,,Infes” įgyvendina sudėtingiausius projektus.

Vizija – lyderiaujanti statybų įmone Lietuvoje.

Misija – kartu su nuolat tobulėjančia ir vieninga komanda kokybiškai ir profesionaliai teikti paslaugas bei kurti maksimalią vertę pranokstant klientų lūkesčius ir tampant jų ilgalaike partnere.

Kompetencijos

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

Įmonei yra suteikti sertifikatai, patvirtinantys, kad organizacijos vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 standartų reikalavimus. Šios vadybos sistemos diegimas ir reikalavimų plėtojimas užtikrina įmonės teikiamų paslaugų aukštą kokybę, bei darniai ir saugiai atliekamą darbą.

Bendrovė yra Lietuvos statybininkų asociacijos ir Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos narė.

KOKYBĖS, APLINKOS APSAUGOS IR DARBUOTOJŲ SVEIKATOS IR SAUGOS POLITIKA

UAB INFES, tai ilgametę patirtį turinčių, 100 aukštos kvalifikacijos vadovų ir specialistų komanda, vykdanti projektus statybos ir projektavimo veiklos srityse.

Vykdydama savo veiklą organizacija nuosekliai siekia tenkinti klientų poreikius, saugoti supančią aplinką, užtikrinant darbuotojų sveikatą ir saugą. Vykdant įsipareigojimus organizacija vadovaujasi įdiegtos integruotos Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemos reikalavimais pagal LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 45001:2018 standartų reikalavimus ir siekia nuolat gerinti jos rezultatyvumą bei veiksmingumą.

Siekdama tapti viena iš pirmaujančių Lietuvoje į procesus orientuotos statybos, projektavimo įmonių, organizacija laikosi nusistatytų nuostatų kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų sveikatos ir saugos srityse:

  • Teisinių aktų ir kitų reikalavimų vykdymą laikome būtinu organizacijos veiklos elementu.
  • Darbuotojų aprūpinimas šiuolaikinėmis ir saugiomis darbo priemonėmis.
  • Itin didelį dėmesį skiriame geros gamybos būdų taikymui – paslaugos ir produkto kokybės užtikrinimui.
  • Ekologinė atsakomybė būtina pažangios ir socialiai atsakingos organizacijos sąlyga.
  • Nelaimingų atsitikimų bei profesinių ligų prevencijos vykdymas, vertinant darbo vietų riziką, parenkant saugias darbo bei apsaugos priemones, būtinybė siekiant užtikrinti saugią darbo aplinką.
  • Nuolatinio tobulinimo veikloje visų organizacijos darbuotojų dalyvavimas užtikrina neatitikčių mažinimą ir taršos prevenciją, saugią darbo vietą.
  • Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir kiekvieno darbuotojo asmeninės atsakomybės ugdymas teikiant kokybišką produktą, tausojant supančią aplinką, saugant savo ir šalia dirbančiųjų sveikatą – visuotinio dalyvavimo principo įgyvendinimas organizacijos mastu.
  • Vykdydami veiklą užtikriname sklandų procesų vykdymą, todėl projektų atlikimą laiku ir kokybiškai.
  • Konsultavimas su darbuotojais darbuotojo saugos ir sveikatos klausimas.

Su šia politika yra supažindinti visi Organizacijos darbuotojai ir pilnai supranta jos principus. Ši politika yra viešai skelbiama visoms suinteresuotoms įtakos grupėms.
Ši politika kasmet peržiūrima, kad išliktų nuolat tinkama ir aktuali, jos pagrindu kasmet keliame ir įgyvendiname tikslus.

UAB „Infes” generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

2021-11-18

Veiklos sritys

Patikėdami šias sritis mūsų kompetetingai ir patyrusiai komandai sutaupysite ne tik laiko, bet ir džiaugsitės nepriekaištingai ir laiku įgyvendintais projektais.

Statyba

Projektavimas

Vandentvarka